SHARES
ฝึกหมาศาสตร์ by โค้ชเชาวน์

ฝึกหมาศาสตร์ by โค้ชเชาวน์ฝึกหมาศาสตร์ by โค้ชเชาวน์

รับสอนตามบ้าน

SHARES

ฝึกหมาศาสตร์ ง่ายๆ ที่บ้าน by โค้ชเชาวน์

เป็นผู้เขียนหนังสือQR CODE BOOK ฝึกหมาคนแรกของประเทศไทย ด้วยเป้าหมายที่อยากให้คนไทยที่เลี้ยงน้องหมาได้ง่ายที่สุด และมีความสุขกับน้องหมาเค้าที่สุด มีทั้ง หนังสือ QR CODE BOOK คอร์สเรียนออนไลน์ และแบบที่นิยม คือแบบให้โค้ชเชาวน์ไปสอนส่วนตัวที่บ้าน ส่วนฝากประจำจะรับได้น้อยมากๆ ไม่เกิน 5 ตัวต่อเดือน และคิวแน่นอนมากๆ และยังมีอุปกรณ์และขนมน้องหมาเกรดพรีเมี่ยม เช่น ขนมแซลมอนฟักทอง ที่นอนน้องหมา สายจูง เป็นต้น

Gallery

ฝึกหมาศาสตร์ by โค้ชเชาวน์

text 0, -1

ฝึกหมาศาสตร์ by โค้ชเชาวน์

text 1, -1

ฝึกหมาศาสตร์ by โค้ชเชาวน์

text 2, -1

ฝึกหมาศาสตร์ by โค้ชเชาวน์

text 3, -1

ฝึกหมาศาสตร์ by โค้ชเชาวน์

text 4, -1

ฝึกหมาศาสตร์ by โค้ชเชาวน์

text 5, -1

ฝึกหมาศาสตร์ by โค้ชเชาวน์

text 6, -1

ฝึกหมาศาสตร์ by โค้ชเชาวน์

text 7, -1

ฝึกหมาศาสตร์ by โค้ชเชาวน์

text 8, -1

ฝึกหมาศาสตร์ by โค้ชเชาวน์

text 9, -1

VERIFIED
ช่องทางติดตาม ฝึกหมาศาสตร์ by โค้ชเชาวน์
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์11.00 น. - 21.00 น.
จันทร์11.00 น. - 21.00 น.
อังคาร11.00 น. - 21.00 น.
พุธ11.00 น. - 21.00 น.
พฤหัสบดี11.00 น. - 21.00 น.
ศุกร์11.00 น. - 21.00 น.
เสาร์11.00 น. - 21.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงเรียนฝึกสอน
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์11.00 น. - 21.00 น.
จันทร์11.00 น. - 21.00 น.
อังคาร11.00 น. - 21.00 น.
พุธ11.00 น. - 21.00 น.
พฤหัสบดี11.00 น. - 21.00 น.
ศุกร์11.00 น. - 21.00 น.
เสาร์11.00 น. - 21.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงเรียนฝึกสอน
ช่องทางติดตาม ฝึกหมาศาสตร์ by โค้ชเชาวน์

VERIFIED