SHARES
รับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพ

รับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพรับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพ

4 ซอยเพชรเกษม 52 แยก 10 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

SHARES

รับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพ

เปิดให้บริการรับฝากสุนัข 
🐶สุนัขพันธุ์เล็ก ขนาดกลาง 
🐶ฟรี ! อาหาร 2 มือ 
🐶ฟรี ! อาบน้ำ บีบต่อมเหม็น 
🐶พิเศษ ! นอนแอร์ 

ราคา 
👉ฝากปกติวันละ 180 บาท 
👉ฝาก 5 วันขึ้นไป วันละ 150 บาท 
👉ฝากรายเดือน วันละ 120 บาท 

Gallery

รับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพ

text 0, -1

รับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพ

text 1, -1

รับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพ

text 2, -1

รับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพ

text 3, -1

รับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพ

text 4, -1

รับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพ

text 5, -1

รับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพ

text 6, -1

รับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพ

text 7, -1

รับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพ

text 8, -1

รับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพ

text 9, -1

รับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพ

text 10, -1

VERIFIED
ช่องทางติดตาม รับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพ
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์10.00 น. - 21.00 น.
จันทร์10.00 น. - 21.00 น.
อังคาร10.00 น. - 21.00 น.
พุธ10.00 น. - 21.00 น.
พฤหัสบดี10.00 น. - 21.00 น.
ศุกร์10.00 น. - 21.00 น.
เสาร์10.00 น. - 21.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงแรมสัตว์เลี้ยง รับฝาก
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์10.00 น. - 21.00 น.
จันทร์10.00 น. - 21.00 น.
อังคาร10.00 น. - 21.00 น.
พุธ10.00 น. - 21.00 น.
พฤหัสบดี10.00 น. - 21.00 น.
ศุกร์10.00 น. - 21.00 น.
เสาร์10.00 น. - 21.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงแรมสัตว์เลี้ยง รับฝาก
ช่องทางติดตาม รับฝากเลี้ยงสุนัขนอนแอร์กรุงเทพ

VERIFIED