SHARES
The Buffalo Amphawa

The Buffalo AmphawaThe Buffalo Amphawa

125/70 ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ ตำบลแม่กลอง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 75000

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม The Buffalo Amphawa
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์ปิด
จันทร์ปิด
อังคารปิด
พุธปิด
พฤหัสบดีปิด
ศุกร์ปิด
เสาร์ปิด
หมวดหมู่บริการ
คาเฟ่-ร้านอาหาร

The Buffalo Amphawa

อีกหนึ่ง “คาเฟ่ควาย” แต่น้องควายของที่นี่ เป็นน้องควายแคระ น่ารักมากๆ และนอกจากเปนคาเฟ่แล้ว ยังเปนที่พักอีกด้วย บรรยากาศทั้งหมดของที่นี่ ได้กลิ่นอายของ ท้องนาและน้องควายอย่างลงตัว

Gallery

The Buffalo AmphawaThe Buffalo AmphawaThe Buffalo AmphawaThe Buffalo AmphawaThe Buffalo Amphawa
CLAIM
ช่องทางติดตาม The Buffalo Amphawa
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์ปิด
จันทร์ปิด
อังคารปิด
พุธปิด
พฤหัสบดีปิด
ศุกร์ปิด
เสาร์ปิด
หมวดหมู่บริการ
คาเฟ่-ร้านอาหาร
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์ปิด
จันทร์ปิด
อังคารปิด
พุธปิด
พฤหัสบดีปิด
ศุกร์ปิด
เสาร์ปิด
หมวดหมู่บริการ
คาเฟ่-ร้านอาหาร
ช่องทางติดตาม The Buffalo Amphawa

CLAIM

The Buffalo Amphawa Shop