SHARES
 Saimai Animal Hospital (โรงพยาบาลสัตว์สายไหม)

Saimai Animal Hospital (โรงพยาบาลสัตว์สายไหม)  Saimai Animal Hospital (โรงพยาบาลสัตว์สายไหม)

ถ.สุขาภิบาล 5 ซอย 86 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม Saimai Animal Hospital (โรงพยาบาลสัตว์สายไหม)
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
เพ็ทช็อป
โรงแรมสัตว์เลี้ยง พักได้
 

โรงพยาบาลสัตว์สายไหม

เปิดให้บริการแก่เจ้าของสัตว์ในละแวก สุขาภิบาล 5-สายไหม มานานกว่า 4 ปี ในชื่อ โรงพยาบาลสัตว์มั่นมหัคฆ์ ด้วยความรักในวิชาชีพสัตวแพทย์ ประสบการณ์การทำงานด้านการรักษา บวกกับเล็งเห็นถึงความขาดแคลนโรงพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ่ในย่านดังกล่าว ทีมสัตวแพทย์จึงได้เริ่มทำงานให้บริการแก่เจ้าของสัตว์ป่วย และได้ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ รวมทั้งเพิ่มการให้บริการด้วยรูปโฉมใหม่ในนาม โรงพยาบาลสัตว์สายไหม โดยเน้นถึงคุณภาพในการรักษา ความสะอาดของโรงพยาบาล การติดตามดูแลเอาใจใส่หลังจากที่สัตว์ป่วยกลับบ้าน ให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์ป่วย ไม่เพียงแต่ให้ความเอาใจใส่ในการรักษา แต่ยังจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้กับสัตว์ป่วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเพียงพอต่อการรักษาสัตว์ป่วย นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าของสัตว์ในการสร้างความเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้สุขภาพสัตว์เลี้ยงดีในระยะยาวโดยการดูแลอย่างถูกต้องของเจ้าของสัตว์

 

CLAIM
ช่องทางติดตาม Saimai Animal Hospital (โรงพยาบาลสัตว์สายไหม)
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
เพ็ทช็อป
โรงแรมสัตว์เลี้ยง พักได้
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
เพ็ทช็อป
โรงแรมสัตว์เลี้ยง พักได้
ช่องทางติดตาม Saimai Animal Hospital (โรงพยาบาลสัตว์สายไหม)

CLAIM

Saimai Animal Hospital (โรงพยาบาลสัตว์สายไหม) Shop