SHARES
 Saimai Animal Hospital (โรงพยาบาลสัตว์สายไหม)

Saimai Animal Hospital (โรงพยาบาลสัตว์สายไหม)  Saimai Animal Hospital (โรงพยาบาลสัตว์สายไหม)

ถ.สุขาภิบาล 5 ซอย 86 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ

SHARES
 

โรงพยาบาลสัตว์สายไหม

เปิดให้บริการแก่เจ้าของสัตว์ในละแวก สุขาภิบาล 5-สายไหม มานานกว่า 4 ปี ในชื่อ โรงพยาบาลสัตว์มั่นมหัคฆ์ ด้วยความรักในวิชาชีพสัตวแพทย์ ประสบการณ์การทำงานด้านการรักษา บวกกับเล็งเห็นถึงความขาดแคลนโรงพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ่ในย่านดังกล่าว ทีมสัตวแพทย์จึงได้เริ่มทำงานให้บริการแก่เจ้าของสัตว์ป่วย และได้ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ รวมทั้งเพิ่มการให้บริการด้วยรูปโฉมใหม่ในนาม โรงพยาบาลสัตว์สายไหม โดยเน้นถึงคุณภาพในการรักษา ความสะอาดของโรงพยาบาล การติดตามดูแลเอาใจใส่หลังจากที่สัตว์ป่วยกลับบ้าน ให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์ป่วย ไม่เพียงแต่ให้ความเอาใจใส่ในการรักษา แต่ยังจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้กับสัตว์ป่วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเพียงพอต่อการรักษาสัตว์ป่วย นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าของสัตว์ในการสร้างความเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้สุขภาพสัตว์เลี้ยงดีในระยะยาวโดยการดูแลอย่างถูกต้องของเจ้าของสัตว์

 

CLAIM
ช่องทางติดตาม Saimai Animal Hospital (โรงพยาบาลสัตว์สายไหม)
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
เพ็ทช็อป
โรงแรมสัตว์เลี้ยง พักได้
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
เพ็ทช็อป
โรงแรมสัตว์เลี้ยง พักได้
ช่องทางติดตาม Saimai Animal Hospital (โรงพยาบาลสัตว์สายไหม)

CLAIM