SHARES
 โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ (ภูเก็ต) RTB Referral Animal Hospital (Phuket)

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ (ภูเก็ต) RTB Referral Animal Hospital (Phuket)  โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ (ภูเก็ต) RTB Referral Animal Hospital (Phuket)

64/189 หมู่ 1 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ (ภูเก็ต) RTB Referral Animal Hospital (Phuket)
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
เพ็ทช็อป
โรงแรมสัตว์เลี้ยง พักได้
 

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์สาขาภูเก็ตถือเป็นโรงพยาบาลสัตว์ ”แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้” ที่เปิดให้บริการด้านสุขภาพสัตว์และมีสัตวแพทย์ประจำการตลอด 24 ชั่วโมงอย่างแท้จริง มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ครบวงจรการบริการและทันสมัยมากที่สุดในภาคใต้ตัวโรงพยาบาลจึงถูกออกแบบทุกสัดส่วนของพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยอย่างเหมาะสมและสวยงาม ทางโรงพยาบาลมีศักยภาพในการศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมระบบประสาทและเนื้อเยื่ออ่อนทุกชนิด เป็นศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์เพื่อการส่งต่อสัตว์ป่วย และศูนย์ธาราบำบัด อีกทั้งยังมีธนาคารเลือดประจำโรงพยาบาล เพื่อเป็นแหล่งสำรองเลือดให้แก่สัตว์ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตอีกด้วย

เวลาให้บริการ (ทุกวัน): 24 ชั่วโมง

ภายในโรงพยาบาลประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือส่วนสัตว์ป่วยนอกและส่วนสัตว์ป่วยใน

1. ส่วนสัตว์ป่วยนอก ประกอบด้วยห้องตรวจโรคทั่วไป 2 ห้อง และห้องฉุกเฉิน ซึ่งมีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงอย่างครบถ้วน อาทิ เครื่องช่วยหายใจ ยากระตุ้นหัวใจ เครื่องให้น้ำเกลืออัตโนมัติ หรือแผ่นเพิ่มอุณหภูมิ เป็นต้น

2. ส่วนสัตว์ป่วยใน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ห้องหลัก คือ ห้องพักสุนัข ห้องพักแมว และห้องพักสัตว์ป่วยด้วยโรคติดเชื้อลำไส้อักเสบ (พาร์โวไวรัส) โดยทั้ง 3 ห้องทีการแบ่งแยกสัดส่วนออกจากกันอย่างชัดเจน และมีระบบการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีสนามหญ้าเพื่อให้สัตว์ป่วยหรือสัตว์เลี้ยงได้เดินออกกำลังกายหรือขับถ่ายอีกด้วย

CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ (ภูเก็ต) RTB Referral Animal Hospital (Phuket)
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
เพ็ทช็อป
โรงแรมสัตว์เลี้ยง พักได้
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
เพ็ทช็อป
โรงแรมสัตว์เลี้ยง พักได้
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ (ภูเก็ต) RTB Referral Animal Hospital (Phuket)

CLAIM

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ (ภูเก็ต) RTB Referral Animal Hospital (Phuket) Shop