SHARES
 Rei House Coffee (เรย์ เฮ้าส์ คอฟฟี่)

Rei House Coffee (เรย์ เฮ้าส์ คอฟฟี่)  Rei House Coffee (เรย์ เฮ้าส์ คอฟฟี่)

168 ถนนประชาชื่น ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี (ถนนเลียบคลองประปา อยู่ในโครงการ AT168 ร้านอยู่ชั้น 2)

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม Rei House Coffee (เรย์ เฮ้าส์ คอฟฟี่)
หมวดหมู่บริการ
คาเฟ่-ร้านอาหาร
 

Reihousecoffee (เรย์ เฮ้าส์ คอฟฟี่) ตั้งอยู่บนชั้น 2 บนตู้คอนเทนเนอร์สีขาวในโครงการ At168 ภายในร้านตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นด้วยโต๊ะนั่งเล็กๆ บรรยากาศรอบข้างที่มีแต่กระจก มองเห็นคอนโดและต้นไม้ ทำให้ได้ความรู้สึกที่สบายตา

~ น้องหมาเข้าไปนั่งในโซนแอร์ด้วยกันได้~

 

 

CLAIM
ช่องทางติดตาม Rei House Coffee (เรย์ เฮ้าส์ คอฟฟี่)
หมวดหมู่บริการ
คาเฟ่-ร้านอาหาร
หมวดหมู่บริการ
คาเฟ่-ร้านอาหาร
ช่องทางติดตาม Rei House Coffee (เรย์ เฮ้าส์ คอฟฟี่)

CLAIM

Rei House Coffee (เรย์ เฮ้าส์ คอฟฟี่) Shop