SHARES
 โรงพยาบาลสัตว์พระราม 3 (Rama III Animal Hospital)

โรงพยาบาลสัตว์พระราม 3 (Rama III Animal Hospital)  โรงพยาบาลสัตว์พระราม 3 (Rama III Animal Hospital)

7 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 26 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์พระราม 3 (Rama III Animal Hospital)
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
 
  • บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • ผ่าตัด ทำหมัน
  • วัคซีน กำจัดเห็บหมัด
  • โรคผิวหนัง โรคตา โรคไต-หัวใจ
  • อาบน้ำ-ตัดขน
  • ไมโครชิพ
  • บริการเอกสารนำสุนัขออกนอกประเทศ
 

 

CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์พระราม 3 (Rama III Animal Hospital)
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์พระราม 3 (Rama III Animal Hospital)

CLAIM