SHARES
 โรงพยาบาลสัตว์พัทยาเหนือ North Pattaya Animal Hospital

โรงพยาบาลสัตว์พัทยาเหนือ North Pattaya Animal Hospital  โรงพยาบาลสัตว์พัทยาเหนือ North Pattaya Animal Hospital

120/19 ตำบลนาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี

SHARES
 
  • ให้บริการตรวจรักษา ฉีดวัคซีน เอ็กซ์เรย์ ผ่าตัด เลเซอร์ อัลตร้าซาวด์ ขูดหินปูน ฝังไมโครชิพ
  • รับฝากสัตว์เลี้ยง
  • อาบน้ำ-ตัดขน
  • เดินออกกำลังสายพานใต้น้ำ
  • เพ็ทช็อป

 

 

CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์พัทยาเหนือ North Pattaya Animal Hospital
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
เพ็ทช็อป
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
เพ็ทช็อป
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์พัทยาเหนือ North Pattaya Animal Hospital

CLAIM