SHARES
ศูนย์ฝึกสุนัขภาสวร

ศูนย์ฝึกสุนัขภาสวร ศูนย์ฝึกสุนัขภาสวร

สายไหม 82 เขตสายไหม กทม.

SHARES
VERIFIED
ช่องทางติดตาม ศูนย์ฝึกสุนัขภาสวร
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 17.00 น.
จันทร์09.00 น. - 17.00 น.
อังคาร09.00 น. - 17.00 น.
พุธ09.00 น. - 17.00 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 17.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 17.00 น.
เสาร์ปิด
หมวดหมู่บริการ
โรงเรียนฝึกสอน
 

ศูนย์ฝึกสุนัขภาสวร

บริการรับฝึกสุนัขทุกหลักสูตร อาทิเช่น คำสั่งเบื้องต้น กลาง สูง แก้ไขอุปนิสัยที่ไม่ดีของสุนัข เพื่อความมีวินัยและเชื่อฟังคำสั่ง

🐶มาเปลี่ยนหมาดื้อ ให้เป็นหมาที่น่ารักนิสัยดีกันเถอะ🐶

💢Pasaworn Dog Training💢

⭐️ศูนย์ฝึกสุนัขภาสวร เปิดคอร์สเรียนการฝึกสุนัขด้วยตนเอง (เจ้าของเรียนรู้การฝึกและออกคำสั่งพร้อมสุนัข) เรียนแบบส่วนตัว⭐️
💼 เปิดรับสมัครผู้ปกครอง ที่สนใจจะฝึกสุนัขด้วยตนเอง ได้มาเรียนรู้วิธีการฝึกสุนัขและปรับพฤติกรรมสุนัข ไปพร้อมกับครูภาสวร
♦️ผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสุนัขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุนัข ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี♦️
🙎🏻 พร้อมทีมงานมืออาชีพที่รักสุนัข คอยดูแลสุนัขของท่านอย่างใกล้ชิด
🐕‍🦺 เรียน 10 ครั้ง ๆ ละ 1.30 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
 
หลักสูตรการฝึกสุนัข 
 
1. หลักสูตรเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น ระยะเวลาการฝึก 3 เดือน
  • เดือนที่ 1 :  ฝึก   เดินชิด, นั่ง, หมอบ, ยืน, คอย, ข้างตัวครูฝึก 
  • เดือนที่ 2 :  ฝึก   เดินชิด, นั่ง, หมอบ, ยืน, คอย, เรียกมาหา, ไม่, สุดสายจูงสั้น 
  • เดือนที่ 3 :  ฝึก  เดินชิด, นั่ง, หมอบ, ยืน, คอย, เรียกมาหา, ไม่, สุดสายจูงยาว และปลดสายจูง

2. หลักสูตรอารักขา สั่งกัด สั่งปล่อย (ต้องผ่านการฝึกเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นก่อน ตามสายพันธ์ุ) 

3. หลักสูตร สุนัขแสนรู้ ตามความสามารถของสุนัข (ต้องผ่านการฝึกเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นก่อน)

4. หลักสูตร แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีของสุนัข, เพิ่มความมีวินัย 

5. หลักสูตร เทรนสุนัขก่อนลงประกวดมาตรฐานสายพันธ์

6. หลักสูตร ฝึกสุนัขใช้งานในหน้าที่ต่างๆ 

หมายเหตุ: ในเดือนที่ 2-3 เจ้าของสุนัขจะต้องเข้าร่วมการฝึกสุนัขเพื่อเรียนรู้ วิธีการสั่งให้สุนัขทำตามคำสั่งของเจ้าของสุนัข เฉพาะวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ 

( ถ้าเจ้าของสุนัขไม่เข้าร่วมการฝึกทางศูนย์ฝึกฯ จะไม่รับรองผลว่าสั่งให้สุนัขทำตามคำสั่งได้ )

 

 
 
 

⏰ เปิดทุกวัน เวลา 9.00 - 17.00 น.

VERIFIED
ช่องทางติดตาม ศูนย์ฝึกสุนัขภาสวร
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 17.00 น.
จันทร์09.00 น. - 17.00 น.
อังคาร09.00 น. - 17.00 น.
พุธ09.00 น. - 17.00 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 17.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 17.00 น.
เสาร์ปิด
หมวดหมู่บริการ
โรงเรียนฝึกสอน
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 17.00 น.
จันทร์09.00 น. - 17.00 น.
อังคาร09.00 น. - 17.00 น.
พุธ09.00 น. - 17.00 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 17.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 17.00 น.
เสาร์ปิด
หมวดหมู่บริการ
โรงเรียนฝึกสอน
ช่องทางติดตาม ศูนย์ฝึกสุนัขภาสวร

VERIFIED

ศูนย์ฝึกสุนัขภาสวร Shop