SHARES
 โรงพยาบาลสัตว์เมืองใหม่ Muangmai Pet Hospital

โรงพยาบาลสัตว์เมืองใหม่ Muangmai Pet Hospital  โรงพยาบาลสัตว์เมืองใหม่ Muangmai Pet Hospital

ถ.พระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เมืองใหม่ Muangmai Pet Hospital
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
เพ็ทช็อป
 

Muangmai Pet Hospital (โรงพยาบาลสัตว์เมืองใหม่) ตั้งอยู่บนถนนพระยาสัจจา ชลบุรี สถานที่กว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย คุณหมอมีประสบการณ์ความสามารถ ใส่ใจในรายละเอียด การบริการดี ให้บริการทั้งด้านการรักษา อาบน้ำ-ตัดขน ฝากเลี้ยง และในส่วนของ Pet Shop

  • รักษาสัตว์
  • อาบน้ำ-ตัดขน
  • ฝากเลี้ยง
  • Pet Shop

 

CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เมืองใหม่ Muangmai Pet Hospital
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
เพ็ทช็อป
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
เพ็ทช็อป
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เมืองใหม่ Muangmai Pet Hospital

CLAIM

โรงพยาบาลสัตว์เมืองใหม่ Muangmai Pet Hospital Shop