SHARES
มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic

มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinicมิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic

สรงประภา กรุงเทพมหานคร 10210

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 20.00 น.
จันทร์09.00 น. - 20.00 น.
อังคาร09.00 น. - 20.00 น.
พุธปิด
พฤหัสบดี09.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 20.00 น.
เสาร์09.00 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์

มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์

ให้บริการ 

💉 ตรวจรักษา
💉 อัลตราซาวน์
💉 ฉีดวัคซีน
💉 ผ่าตัด ทำหมัน
💉 ป้องกันเห็บหมัด-พยาธิหนอนหัวใจ
💉 ถ่ายพยาธิ
💉 ให้คำปรึกษาการดูแลสัตว์เลี้ยง การปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
💉 บริการนอกสถานที่
💉 ฝากเลี้ยง

Gallery

มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinicมิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinicมิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinicมิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinicมิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinicมิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinicมิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinicมิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinicมิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic
CLAIM
ช่องทางติดตาม มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 20.00 น.
จันทร์09.00 น. - 20.00 น.
อังคาร09.00 น. - 20.00 น.
พุธปิด
พฤหัสบดี09.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 20.00 น.
เสาร์09.00 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 20.00 น.
จันทร์09.00 น. - 20.00 น.
อังคาร09.00 น. - 20.00 น.
พุธปิด
พฤหัสบดี09.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 20.00 น.
เสาร์09.00 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
ช่องทางติดตาม มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic

CLAIM