SHARES
มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic

มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinicมิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic

สรงประภา กรุงเทพมหานคร 10210

SHARES

มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์

ให้บริการ 

💉 ตรวจรักษา
💉 อัลตราซาวน์
💉 ฉีดวัคซีน
💉 ผ่าตัด ทำหมัน
💉 ป้องกันเห็บหมัด-พยาธิหนอนหัวใจ
💉 ถ่ายพยาธิ
💉 ให้คำปรึกษาการดูแลสัตว์เลี้ยง การปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
💉 บริการนอกสถานที่
💉 ฝากเลี้ยง

Gallery

มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic

text 0, -1

มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic

text 1, -1

มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic

text 2, -1

มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic

text 3, -1

มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic

text 4, -1

มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic

text 5, -1

มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic

text 6, -1

มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic

text 7, -1

มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic

text 8, -1

CLAIM
ช่องทางติดตาม มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 20.00 น.
จันทร์09.00 น. - 20.00 น.
อังคาร09.00 น. - 20.00 น.
พุธปิด
พฤหัสบดี09.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 20.00 น.
เสาร์09.00 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 20.00 น.
จันทร์09.00 น. - 20.00 น.
อังคาร09.00 น. - 20.00 น.
พุธปิด
พฤหัสบดี09.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 20.00 น.
เสาร์09.00 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
ช่องทางติดตาม มิตรวิฬาร์รักษาสัตว์ MitrWilar Pet Clinic

CLAIM