SHARES
 โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (พัทยา)

โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (พัทยา)  โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (พัทยา)

44 57 หมู่ที่ 11 ถนนสุขุมวิท เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (พัทยา)
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
 
  • บริการห้องพักสัตว์ป่วย
  • บริการห้องพักและโรงแรม
  • บริการอาบน้ำและตัดแต่งขน
  • บริการขายสินค้าและอาหารรักษาโรค
  • บริการสระว่ายน้ำ
  • บริการรถรับส่ง MACPET TAXI
  • บริการร้านกาแฟ MACPET CAFE
  • บริการตรวจระดับภูมิคุ้มกันพิษสุนัขบ้า Rabies Titre

 

 

CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (พัทยา)
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (พัทยา)

CLAIM

โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (พัทยา) Shop