SHARES
 โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (คลองสี่ ลำลูกกา)

โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (คลองสี่ ลำลูกกา)  โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (คลองสี่ ลำลูกกา)

14/20-24 หมู่ 5 ถนนไสวประชาราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (คลองสี่ ลำลูกกา)
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
 
  • บริการห้องพักสัตว์ป่วย
  • บริการห้องพักและโรงแรม
  • บริการอาบน้ำและตัดแต่งขน
  • บริการขายสินค้าและอาหารรักษาโรค
  • บริการรถรับส่ง MACPET TAXI
  • บริการร้านกาแฟ MACPET CAFE
  • บริการตรวจระดับภูมิคุ้มกันพิษสุนัขบ้า Rabies Titre

 

 

CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (คลองสี่ ลำลูกกา)
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (คลองสี่ ลำลูกกา)

CLAIM

โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (คลองสี่ ลำลูกกา) Shop