SHARES
 โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (คลองสาม ธัญบุรี)

โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (คลองสาม ธัญบุรี)  โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (คลองสาม ธัญบุรี)

เลขที่ 51,51/1 ซอยรังสิต-นครนายก 67 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี เทศบาลเมืองปทุมธาน

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (คลองสาม ธัญบุรี)
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
 
โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอก สาขาคลองสาม ธัญบุรี รักษาสัตว์ตลอด 24 ชม. โดยคณะนายสัตวแพทย์, และทีมผู้ช่วยสัตวแพทย์มืออาชีพ ให้บริการรักษาสัตว์ ทำหมัน ฉีดวัคซีน เอกซเรย์ ผ่าตัด และบริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงแสนรักทุกประเภท รวมถึงเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และบริการที่ประทับใจ จากเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมให้บริการ
เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้บริการด้านสุขภาพ พลานามัย และพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด แก่ผู้มารับบริการ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิชาการไปพร้อมๆ กับคุณภาพชีวิต ทีมบุคลากรทางการแพทย์ และทีมสนับสนุน ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ รวมทั้งระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้านผลกำไร นำมาซึ่งความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ไปพร้อมๆกับการขยายสาขาของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

 

CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (คลองสาม ธัญบุรี)
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (คลองสาม ธัญบุรี)

CLAIM

โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (คลองสาม ธัญบุรี) Shop