SHARES
โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospital

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospital

976/18 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9, ถนน ริมคลองสามเสน แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospital
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์00.00 น. - 24.00 น.
จันทร์00.00 น. - 24.00 น.
อังคาร00.00 น. - 24.00 น.
พุธ00.00 น. - 24.00 น.
พฤหัสบดี00.00 น. - 24.00 น.
ศุกร์00.00 น. - 24.00 น.
เสาร์00.00 น. - 24.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 

บริการของโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 

❤️บริการรับส่งสัตว์เลี้ยง ( iVET PET TAXI ) ถ้าโรงพยาบาลมีรถคอยรับส่งลูกค้า

❤️ศูนย์การแพทย์ทางเลือก เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย อีกหนึ่งทางเลือกที่มีผลวิจัยว่าสามารถใช้ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันเพื่อช่วยเสริมการรักษาโรคต่างๆ

❤️ศูนย์กายภาพบำบัดสัตว์เลี้ยง ศูนย์กายภาพบำบัดสัตว์เลี้ยง หมา แมว การกายภาพบำบัดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการใช้ร่วมกับการรักษาอาการต่าง

❤️ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน คลินิกแมว ด้วยรายละเอียดที่แตกต่างกันของสุนัขและแมว ทางโรงพยาบาลจึงมีคุณหมอที่มีประสบการณ์ด้านแมวโดยเฉพาะ

❤️อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมอยู่เคียงข้างเพื่อดูแลคุณ ตลอด 24 ชั่วโมง เราบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับสัตว์ป่วย ที่ได้รับบาดเจ็บ

❤️ศูนย์เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยง เป็นหน่วยงานแห่งแรกในประเทศไทยที่บูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์เข้าด้วยกัน

Gallery

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospitalโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospital
CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospital
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์00.00 น. - 24.00 น.
จันทร์00.00 น. - 24.00 น.
อังคาร00.00 น. - 24.00 น.
พุธ00.00 น. - 24.00 น.
พฤหัสบดี00.00 น. - 24.00 น.
ศุกร์00.00 น. - 24.00 น.
เสาร์00.00 น. - 24.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์00.00 น. - 24.00 น.
จันทร์00.00 น. - 24.00 น.
อังคาร00.00 น. - 24.00 น.
พุธ00.00 น. - 24.00 น.
พฤหัสบดี00.00 น. - 24.00 น.
ศุกร์00.00 น. - 24.00 น.
เสาร์00.00 น. - 24.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospital

CLAIM

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท - ivet Animal hospital Shop