SHARES
 Clicker Dog Dog Training School

Clicker Dog Dog Training School  Clicker Dog Dog Training School

หมู่บ้าน The City ปิ่นเกล้า บ้านเลขที่ 88/217 ซอย 18 ถนนบรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

SHARES
 

Clicker Dog Dog Training School

"คลิกเกอร์ ด็อก"เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจฝึกสุนัขด้วยตนเอง แบบไม่ต้องฝากไว้ที่โรงเรียน 
เป็นการฝึกที่คุณและสุนัขได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านโปรแกรมต่างๆ คุณจะได้เข้าใจธรรมชาติของสุนัข ความต้องการพื้นฐาน รู้ว่าอะไรคือการให้รางวัลสุนัข และจะทำโทษเพื่อหยุดพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่พึ่งประสงค์ได้

 โดยคุณเองเป็นผู้ฝึกให้สุนัขให้ขับถ่ายเป็นที่ เล่นกับสุนัขอย่างถูกวิธี พาไปออกกำลังกายอย่างเหมาะสม สามารถเดินไปพร้อมกับเราโดยไม่ดึงสายจูง และหากสุนัขของคุณมีพฤติกรรมไม่ดี และต้องการแก้ไข ที่คลิกเกอร์ด็อกจะเปรียบเสมือนหนังสือคู่มือสำหรับเจ้าของ ในการใช้จิตวิทยาสุนัข โดยคำนึงถึงธรรมชาติ สัญชาตญาณของสุนัข แล้วนำมาปรับลักษณะนิสัยบนพื้นฐานของความเข้าใจ


ราคาในการฝึกสอนสุนัขแต่ละประเภท

- โปรแกรมฝึกวินัยลูกสุนัข ( สุนัขอายุ 2-6 เดือน ) ค่าเรียน 12,000 บาท/โปรแกรม
- โปรแกรมฝึกสุนัขให้ทำท่าทางต่างๆด้วยคลิกเกอร์ ( สุนัข 3 เดือนขึ้นไป) ค่าเรียน 15,000 บาท/โปรแกรม
- โปรแกรมปรับพฤติกรรมสุนัขด้วยตนเอง (สุนัขทุกช่วงวัย) ค่าเรียน 10,000 บาท/โปรแกรมการเดินทางมายังโรงเรียน 

Gallery

 Clicker Dog Dog Training School

text 0, -1

 Clicker Dog Dog Training School

text 1, -1

 Clicker Dog Dog Training School

text 2, -1

 Clicker Dog Dog Training School

text 3, -1

 Clicker Dog Dog Training School

text 4, -1

 Clicker Dog Dog Training School

text 5, -1

 Clicker Dog Dog Training School

text 6, -1

 Clicker Dog Dog Training School

text 7, -1

 Clicker Dog Dog Training School

text 8, -1

 Clicker Dog Dog Training School

text 9, -1

CLAIM
ช่องทางติดตาม Clicker Dog Dog Training School
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์08.00 น. - 18.00 น.
จันทร์08.00 น. - 18.00 น.
อังคาร08.00 น. - 18.00 น.
พุธ08.00 น. - 18.00 น.
พฤหัสบดี08.00 น. - 18.00 น.
ศุกร์08.00 น. - 18.00 น.
เสาร์08.00 น. - 18.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงเรียนฝึกสอน
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์08.00 น. - 18.00 น.
จันทร์08.00 น. - 18.00 น.
อังคาร08.00 น. - 18.00 น.
พุธ08.00 น. - 18.00 น.
พฤหัสบดี08.00 น. - 18.00 น.
ศุกร์08.00 น. - 18.00 น.
เสาร์08.00 น. - 18.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงเรียนฝึกสอน
ช่องทางติดตาม Clicker Dog Dog Training School

CLAIM