SHARES
จ่าวซัน : Chao Zan

จ่าวซัน : Chao Zanจ่าวซัน : Chao Zan

ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ เยาวราช กรุงเทพมหานคร 10100

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม จ่าวซัน : Chao Zan
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์06.00 น. - 16.00 น.
จันทร์07.00 น. - 16.00 น.
อังคารปิด
พุธ07.00 น. - 16.00 น.
พฤหัสบดี07.00 น. - 16.00 น.
ศุกร์07.00 น. - 16.00 น.
เสาร์06.00 น. - 16.00 น.
หมวดหมู่บริการ
คาเฟ่-ร้านอาหาร

จ่าวซัน Chao Zan

จ่าวซันเปิดพร้อมให้บริการแล้วครับ
 
เปิดให้บริการ
📍 วันธรรมดา: 07:00 น. - 16:00 น.  
📍 ส อา วันหยุด 06:00 น. - 16:00 น.
หยุดวันอังคาร

👉สามารถเข้ามาจอดรถได้ในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ แจ้งว่ามาร้านจ่าวซัน

🐶 ชั้น 1 น้องหมาสามารถเข้ามานั่งได้ด้วยเลยนะ
บริเวณรอบๆ โครงการชุมชนเลื่อนฤทธิ์ก็สามารถพาเดินเล่นถ่ายรูปได้ด้วยจ้า

Gallery

จ่าวซัน : Chao Zanจ่าวซัน : Chao Zanจ่าวซัน : Chao Zanจ่าวซัน : Chao Zanจ่าวซัน : Chao Zanจ่าวซัน : Chao Zan
CLAIM
ช่องทางติดตาม จ่าวซัน : Chao Zan
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์06.00 น. - 16.00 น.
จันทร์07.00 น. - 16.00 น.
อังคารปิด
พุธ07.00 น. - 16.00 น.
พฤหัสบดี07.00 น. - 16.00 น.
ศุกร์07.00 น. - 16.00 น.
เสาร์06.00 น. - 16.00 น.
หมวดหมู่บริการ
คาเฟ่-ร้านอาหาร
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์06.00 น. - 16.00 น.
จันทร์07.00 น. - 16.00 น.
อังคารปิด
พุธ07.00 น. - 16.00 น.
พฤหัสบดี07.00 น. - 16.00 น.
ศุกร์07.00 น. - 16.00 น.
เสาร์06.00 น. - 16.00 น.
หมวดหมู่บริการ
คาเฟ่-ร้านอาหาร
ช่องทางติดตาม จ่าวซัน : Chao Zan

CLAIM

จ่าวซัน : Chao Zan Shop