SHARES
สวนวัชราภิรมย์ (BMA Dog Park)

สวนวัชราภิรมย์ (BMA Dog Park) สวนวัชราภิรมย์ (BMA Dog Park)

สวนวัชราภิรมย์ ใต้แยกต่างระดับวัชรพล ถนนรามอินทรา เขตบางเขน

SHARES
 

BMA Dog Park

สวนสาธารณะสำหรับสุนัขแห่งแรกโดยกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของสวนวัชราภิรมย์

 

CLAIM
ช่องทางติดตาม สวนวัชราภิรมย์ (BMA Dog Park)
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์07.00 น. - 20.00 น.
จันทร์07.00 น. - 20.00 น.
อังคาร07.00 น. - 20.00 น.
พุธ07.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี07.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์07.00 น. - 20.00 น.
เสาร์07.00 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
สวนสาธารณะ
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์07.00 น. - 20.00 น.
จันทร์07.00 น. - 20.00 น.
อังคาร07.00 น. - 20.00 น.
พุธ07.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี07.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์07.00 น. - 20.00 น.
เสาร์07.00 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
สวนสาธารณะ
ช่องทางติดตาม สวนวัชราภิรมย์ (BMA Dog Park)

CLAIM