SHARES
สวนวัชราภิรมย์ (BMA Dog Park)

สวนวัชราภิรมย์ (BMA Dog Park) สวนวัชราภิรมย์ (BMA Dog Park)

สวนวัชราภิรมย์ ใต้แยกต่างระดับวัชรพล ถนนรามอินทรา เขตบางเขน

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม สวนวัชราภิรมย์ (BMA Dog Park)
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์07.00 น. - 20.00 น.
จันทร์07.00 น. - 20.00 น.
อังคาร07.00 น. - 20.00 น.
พุธ07.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี07.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์07.00 น. - 20.00 น.
เสาร์07.00 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
สวนสาธารณะ
 

BMA Dog Park

สวนสาธารณะสำหรับสุนัขแห่งแรกโดยกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของสวนวัชราภิรมย์

 

CLAIM
ช่องทางติดตาม สวนวัชราภิรมย์ (BMA Dog Park)
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์07.00 น. - 20.00 น.
จันทร์07.00 น. - 20.00 น.
อังคาร07.00 น. - 20.00 น.
พุธ07.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี07.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์07.00 น. - 20.00 น.
เสาร์07.00 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
สวนสาธารณะ
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์07.00 น. - 20.00 น.
จันทร์07.00 น. - 20.00 น.
อังคาร07.00 น. - 20.00 น.
พุธ07.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี07.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์07.00 น. - 20.00 น.
เสาร์07.00 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
สวนสาธารณะ
ช่องทางติดตาม สวนวัชราภิรมย์ (BMA Dog Park)

CLAIM