SHARES
บ้านรังนกรักษาสัตว์

บ้านรังนกรักษาสัตว์บ้านรังนกรักษาสัตว์

840/6 ปากซอยวงศ์สว่าง10 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

SHARES
VERIFIED
ช่องทางติดตาม บ้านรังนกรักษาสัตว์
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 18.30 น.
จันทร์09.00 น. - 18.30 น.
อังคาร09.00 น. - 18.30 น.
พุธ09.00 น. - 18.30 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 18.30 น.
ศุกร์09.00 น. - 18.30 น.
เสาร์09.00 น. - 18.30 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
โรงแรม-รับฝากสัตว์เลี้ยง

บ้านรังนกรักษาสัตว์

ให้บริการ
🐾รักษาโรคทั่วไป
🐾วัคซีนรวมและพิษสุนัขบ้า
🐾กำจัดเห็บและหมัด
🐾ป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ
🐾อาบน้ำตัดขน
🐾ฝากเลี้ยง

Gallery

บ้านรังนกรักษาสัตว์บ้านรังนกรักษาสัตว์บ้านรังนกรักษาสัตว์บ้านรังนกรักษาสัตว์บ้านรังนกรักษาสัตว์บ้านรังนกรักษาสัตว์บ้านรังนกรักษาสัตว์
VERIFIED
ช่องทางติดตาม บ้านรังนกรักษาสัตว์
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 18.30 น.
จันทร์09.00 น. - 18.30 น.
อังคาร09.00 น. - 18.30 น.
พุธ09.00 น. - 18.30 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 18.30 น.
ศุกร์09.00 น. - 18.30 น.
เสาร์09.00 น. - 18.30 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
โรงแรม-รับฝากสัตว์เลี้ยง
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 18.30 น.
จันทร์09.00 น. - 18.30 น.
อังคาร09.00 น. - 18.30 น.
พุธ09.00 น. - 18.30 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 18.30 น.
ศุกร์09.00 น. - 18.30 น.
เสาร์09.00 น. - 18.30 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
โรงแรม-รับฝากสัตว์เลี้ยง
ช่องทางติดตาม บ้านรังนกรักษาสัตว์

VERIFIED