SHARES
 Amatanakorn Pet Clinic (อมตะนครรักษาสัตว์)

Amatanakorn Pet Clinic (อมตะนครรักษาสัตว์) Amatanakorn Pet Clinic (อมตะนครรักษาสัตว์)

64/24-26 หมู่ 4 หมู่บ้านสิรัชชาธานี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง ชลบุรี

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม Amatanakorn Pet Clinic (อมตะนครรักษาสัตว์)
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์08.30 น. - 21.00 น.
จันทร์08.30 น. - 21.00 น.
อังคารปิด
พุธ08.30 น. - 21.00 น.
พฤหัสบดี08.30 น. - 21.00 น.
ศุกร์08.30 น. - 21.00 น.
เสาร์08.30 น. - 21.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
เพ็ทช็อป
 

Amatanakorn Pet Clinic (อมตะนครรักษาสัตว์)

 • รักษาสัตว์
 • อาบน้ำ-ตัดขน
 • ฝากเลี้ยง
 • จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์
 • บริการนอกสถานที่
 • ผ่าตัด ทำหมัน
 • ผ่าคลอด x-ray computer ตู้ ICU
 • เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน ตรวจเลือด ฉีดวัคซีน
 • ฉีดยานอกสถานที่

 

Gallery

 Amatanakorn Pet Clinic (อมตะนครรักษาสัตว์) Amatanakorn Pet Clinic (อมตะนครรักษาสัตว์) Amatanakorn Pet Clinic (อมตะนครรักษาสัตว์) Amatanakorn Pet Clinic (อมตะนครรักษาสัตว์) Amatanakorn Pet Clinic (อมตะนครรักษาสัตว์) Amatanakorn Pet Clinic (อมตะนครรักษาสัตว์) Amatanakorn Pet Clinic (อมตะนครรักษาสัตว์) Amatanakorn Pet Clinic (อมตะนครรักษาสัตว์)
CLAIM
ช่องทางติดตาม Amatanakorn Pet Clinic (อมตะนครรักษาสัตว์)
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์08.30 น. - 21.00 น.
จันทร์08.30 น. - 21.00 น.
อังคารปิด
พุธ08.30 น. - 21.00 น.
พฤหัสบดี08.30 น. - 21.00 น.
ศุกร์08.30 น. - 21.00 น.
เสาร์08.30 น. - 21.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
เพ็ทช็อป
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์08.30 น. - 21.00 น.
จันทร์08.30 น. - 21.00 น.
อังคารปิด
พุธ08.30 น. - 21.00 น.
พฤหัสบดี08.30 น. - 21.00 น.
ศุกร์08.30 น. - 21.00 น.
เสาร์08.30 น. - 21.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
เพ็ทช็อป
ช่องทางติดตาม Amatanakorn Pet Clinic (อมตะนครรักษาสัตว์)

CLAIM