SHARES
Nakin Thai Dog Training

Nakin Thai Dog Training Nakin Thai Dog Training

140 ชอย เทิดราชัน 21 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง,กรุงเทพมหานคร

SHARES
VERIFIED
ช่องทางติดตาม Nakin Thai Dog Training
Facebook Page
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 18.00 น.
จันทร์09.00 น. - 18.00 น.
อังคาร09.00 น. - 18.00 น.
พุธ09.00 น. - 18.00 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 18.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 18.00 น.
เสาร์09.00 น. - 18.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงเรียนฝึกสอน
โรงแรม-รับฝากสัตว์เลี้ยง

ฝีกสุนัขแสนรู้ ฝึกเชื่อฟังคำสั่ง ฝึกตามเจ้าของต้องการ

  • รับฝึกสุนัข
  • รับฝากสุนัข
  • ฝึกสุนัขปรับพฤติกรรม
  • รับฝึกสุนัขในเเละนอกสถานที่
  • ปรึกษาปัญหาสุนัข

 

ฝึกสุนัขดอนเมือง รับฝึกสุนัขที่บ้าน

 

 

 

 

 

วิดีโอ YouTube

VERIFIED
ช่องทางติดตาม Nakin Thai Dog Training
Facebook Page
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 18.00 น.
จันทร์09.00 น. - 18.00 น.
อังคาร09.00 น. - 18.00 น.
พุธ09.00 น. - 18.00 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 18.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 18.00 น.
เสาร์09.00 น. - 18.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงเรียนฝึกสอน
โรงแรม-รับฝากสัตว์เลี้ยง
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 18.00 น.
จันทร์09.00 น. - 18.00 น.
อังคาร09.00 น. - 18.00 น.
พุธ09.00 น. - 18.00 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 18.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 18.00 น.
เสาร์09.00 น. - 18.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงเรียนฝึกสอน
โรงแรม-รับฝากสัตว์เลี้ยง
ช่องทางติดตาม Nakin Thai Dog Training
Facebook Page

VERIFIED