SHARES
Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว 52

Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว 52Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว 52

1572 ลาดพร้าว52 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

SHARES

Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว52


🐱 รายละเอียดสำหรับผู้ปกครองที่อยากพาน้องแมวมาตัดขน

🔸อาบน้ำ รับน้องแมวอายุ 4 เดือนขึ้นไป และ รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้ว
💸 เริ่มต้น 400 บาท
✨รวมตัดเล็บ ทำความสะอาดหู
✨แต่งขนอุ้งเท้า&ก้น มีค่าบริการเพิ่ม 50 บาท
✨เลาะสังกะตังเฉพาะจุด มีค่าบริการเพิ่มเริ่มต้น 50 บาท แล้วแต่ความยาก&เยอะ
⏳ ใช้เวลา 1 ชั่วโมงขึ้นไป/ตัว
🔸ตัดขน รับน้องแมวอายุ 7 เดือนขึ้นไป และ รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้ว
💸เริ่มต้น 600 บาท(รวมอาบน้ำ)
⏳ใช้เวลา 2 ชั่วโมงขึ้นไป/ตัว

💸ราคาตัดขนขึ้นอยู่กับ
✨ขนาดตัว
✨สภาพขน
✨การให้ความร่วมมือของน้องแมว

🔸นัดคิวล่วงหน้าเท่านั้น
🔸รับคิวแมวตัวสุดท้าย 16.00 น.
❌ไม่มีบริการรับส่ง
❌ไม่รับแมวดุ
❌ไม่วางยาซึม/ยาสลบ
❌ไม่รับอาบน้ำตัดขนแมวไทย
❌ไม่รับงานเร่ง/เวลาจำกัด
❌ไม่รับเล็มขนเข้าทรง รับตัดสั้นอย่างเดียว 
🔶บางเคสที่กรูมไม่ได้จะไม่ฝืนทำให้น้า โทรแจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้านด่วนๆ เลย 
 

Gallery

Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว 52

text 0, -1

Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว 52

text 1, -1

Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว 52

text 2, -1

Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว 52

text 3, -1

Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว 52

text 4, -1

Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว 52

text 5, -1

Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว 52

text 6, -1

Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว 52

text 7, -1

Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว 52

text 8, -1

Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว 52

text 9, -1

Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว 52

text 10, -1

CLAIM
ช่องทางติดตาม Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว 52
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 19.00 น.
จันทร์09.00 น. - 19.00 น.
อังคาร09.00 น. - 19.00 น.
พุธ09.00 น. - 19.00 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 19.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 19.00 น.
เสาร์ปิด
หมวดหมู่บริการ
อาบน้ำ ตัดขน
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 19.00 น.
จันทร์09.00 น. - 19.00 น.
อังคาร09.00 น. - 19.00 น.
พุธ09.00 น. - 19.00 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 19.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 19.00 น.
เสาร์ปิด
หมวดหมู่บริการ
อาบน้ำ ตัดขน
ช่องทางติดตาม Dog Idol อาบน้ำตัดขน ลาดพร้าว 52

CLAIM